[Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha! – Chap 2.

Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha!   – Người viết: vieanh.   – Các thành viên BTS đều không thuộc về tôi.   – Cặp đôi: Jeon Jungkook x Park Jimin.   – Thể loại: Tình iu học đường, bạn thời thơ ấu, hường phấn, tình cảm, cute hột me :”>   –Đã hoàn thành.     Start    … Continue reading [Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha! – Chap 2.

[Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha! – Chap 1.

Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha!   – Người viết: vieanh.   – Các thành viên BTS đều không thuộc về tôi.   – Cặp đôi: Jeon Jungkook x Park Jimin.   – Thể loại: Tình iu học đường, bạn thời thơ ấu, hường phấn, tình cảm, cute hột me :”>   –Đã hoàn thành.     Start    … Continue reading [Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha! – Chap 1.

[Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha!

Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha!   – Người viết: vieanh.   – Các thành viên BTS đều không thuộc về tôi.   – Cặp đôi: Jeon Jungkook x Park Jimin.   – Thể loại: Tình iu học đường, bạn thời thơ ấu, hường phấn, tình cảm, cute hột me :">   –Đã hoàn thành.     “Jungkook ơi, hẹn… Continue reading [Twoshots][KookMin] Jungkook ơi, hẹn hò với anh nha!

[Twoshots][KookMin] Kính ngữ – Chap 1.

Kính ngữ.   – Người viết: vieanh.   – Các thành viên BTS đều không thuộc về tôi.   – Cặp đôi: Jeon Jungkook x Park Jimin.   –Tham gia diễn gồm có: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung.   – Thể loại: Công sở, giới giải trí, oan gia, cãi nhau chí chóe… Continue reading [Twoshots][KookMin] Kính ngữ – Chap 1.

[Short fic][KookMin] Cops – Ngoại truyện 1.

Cops: Ngoại truyện số 1: Lý do Jeon Jungkook trở thành cảnh sát.   – Người viết: vieanh.   – Các thành viên BTS đều không thuộc về tôi.   – Cặp đôi: Jeon Jungkook x Park Jimin.   –Phối hợp diễn gồm có: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung.   – Thể… Continue reading [Short fic][KookMin] Cops – Ngoại truyện 1.